Λευκωσία, Κύπρος

Κλικ για οδηγίες

dr.antonis.ioannou@gmail.com

Κλικ για επικοινωνία

+357 22 255 210

Κινητό: +357 99 408 088

Παρακολούθηση Αρτηριακής Πίεσης

Η αρτηριακή πίεση του ανθρώπου παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τη σωματική δραστηριότητα, τη θέση του σώματός του, την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση. Η συσκευή 24ωρης καταγραφής αρτηριακής πίεσης   χρησιμοποιείται για την καλύτερη αξιολόγηση της υπέρτασης, καθώς επιτρέπει στους καρδιολόγους να εκτιμούν την αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της καθημερινής δραστηριότητας των ασθενών οδηγώντας σε πιο ακριβή αποτελέσματα.

Τι είναι;

Πρόκειται για ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει αυτόματα και καταγράφει την αρτηριακή πίεση για ένα 24ωρο. Η περιχειρίδα τοποθετείται στο βραχίονα και συνδέεται με μια μικρή συσκευή/καταγραφέα που τοποθετείται είτε στην μέση είτε κρεμιέται από τον ώμο με ειδικό ιμάντα. Η εξέταση είναι ακίνδυνη. Για ορισμένους ασθενείς μπορεί να είναι λίγο ενοχλητική από τα επανειλημμένα φουσκώματα της περιχειρίδος. Συνήθως η μέτρηση γίνεται κάθε 15-30 λεπτά την ημέρα και κάθε 60 λεπτά το βράδυ.  Όταν η συσκευή επιστραφεί, οι μετρήσεις αναλύονται για να δώσουν το μέσο όρο αρτηριακής πίεσης στην ημέρα, στην  νύχτα και στο σύνολο των 24 ωρών.

Που χρησιμοποιείται;

  • H συσκευή αυτή είναι ειδικά χρήσιμη σε ασθενείς με αυξημένη πίεση στο ιατρείο (>140/90), ενώ οι μετρήσεις που γίνονται στο σπίτι από τον ίδιο τον άρρωστο δείχνουν χαμηλή πίεση (<130/80). Το φαινόμενο αυτό, είναι γνωστό ως υπέρταση λευκής μπλούζας (White Coat Hypertension).
  • Οι μετρήσεις του ασθενούς στο ιατρείο είναι φυσιολογικές ενώ στο σπίτι είναι σημαντικά αυξημένες (Masked Hypertension).
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης θεραπείας αλλά και εκτίμηση των διακυμάνσεων της αρτηριακής πίεσης την μέρα και την νύχτα. Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει ότι η απουσία νυχτερινής διακύμανσης (μείωσης της αρτηριακής πίεσης) αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου και στεφανιαίας νόσου. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αντιμετώπιση πρέπει να άμεση και επιθετική.

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε εξατομικευμένες λεπτομερείς διευκρινίσεις. Αυτή η εξέταση πραγματοποιείται στο ιατρείο μας με τα υφιστάμενα σύγχρονα μηχανήματα.  

Σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία;