Λευκωσία, Κύπρος

Κλικ για οδηγίες

dr.antonis.ioannou@gmail.com

Κλικ για επικοινωνία

+357 22 255 210

Κινητό: +357 99 408 088

Προεγχειρητική Εκτίμηση

Ο στόχος της εκτίμησης του καρδιολόγου σε ασθενείς που προγραμματίζονται για χειρουργείο είναι να καθορίσει τον περιεγχειρητικό κίνδυνο και να προσδιορίσει την ανάγκη για πρόσθετες εξετάσεις ή βελτιώσεις στην θεραπευτική αγωγή του ασθενούς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η κατάσταση της υγείας του ασθενούς να βρίσκεται στην βέλτιστη κατάσταση πριν από το χειρουργείο. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι γύρω στο 40% των διεγχειρητικών επιπλοκών αφορούν καρδιαγγειακά συμβάματα.

Η εκτίμηση κινδύνου δεν εξαρτάται μόνο από τον καρδιολόγο αλλά αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια με καλή διεπιστημονική συνεργασία. Η συμμετοχή του ασθενούς και της οικογένειας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι πολύ σημαντική. Η προεγχειρητική αξιολόγηση μπορεί να τροποποιήσει την διαδικασία του χειρουργείου, το είδος της αναισθησίας και ακόμα να καθυστερήσει ή να ακυρώσει αν χρειαστεί την επέμβαση.  

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σημαντικά στοιχεία που πρέπει να καθοριστούν στην αρχή  είναι εάν η επέμβαση είναι επείγουσα και αν ο ασθενής έχει κάποια σοβαρή καρδιακή νόσο. Ο διεγχειρητικός κίνδυνος για καρδιαγγειακά συμβάματα καθορίζεται από τα πιο κάτω:

 • Το είδος και την διάρκεια του χειρουργείου
  • Εγχειρήσεις που αφορούν μεγάλα αγγεία του σώματος ή είναι μεγάλης διάρκειας έχουν σαφώς μεγαλύτερο κίνδυνο από μια λαπαροσκοπική επέμβαση 
  • Σε επείγουσες καταστάσεις η καρδιολογική εκτίμηση δύναται να γίνει λίγες ώρες πριν ενώ σε προγραμματισμένα χειρουργεία θα ήταν σωστό η καρδιολογική εκτίμηση να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση.
 • Λειτουργική ικανότητα του ασθενούς
  • Μια καλή εώς πολύ καλή ικανότητα άσκησης συσχετίζεται με καλή προγνωστική αξία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ακόμα και σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο
  • Διάφοροι δείκτες και αλγόριθμοι έχουν σχεδιαστεί για να ποσοτικοποιήσουν την λειτουργική ικανότητα του ασθενούς.
 • Παράγοντες κινδύνου
  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Υπέρταση
  • Στεφανιαία νόσος
  • Υψηλή χοληστερόλη
  • Κάπνισμα
  • Ιστορικό Αγγειακού Εγκεφαλικού επεισοδίου
  • Καρδιακή ανεπάρκεια
  • Βαλβιδοπάθεια
  • Αρρυθμίες,
  • Πνευμονική υπέρταση
  • Περιφερική αρτηριοπάθεια

Ο ρόλος του καρδιολόγου είναι να καθορίσει την σοβαρότητα της καρδιακής νόσου είτε πρόκειται για στεφανιαία νόσο είτε για βαλβιδοπάθεια, χρησιμοποιώντας το υπερηχοκαρδιογράφημα και τις μη επεμβατικές λειτουργικές δοκιμασίες όπως είναι η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα, η  δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία  και το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου .

Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών ο καρδιολόγος μπορεί να προτείνει θεραπευτικές λύσεις που μπορεί να αφορούν επεμβατική θεραπεία όπως η διαδερμική επαναγγείωση στεφανιαίας αρτηρίας (PCI) ή χειρουργείο παράκαμψης στεφανιαίας κυκλοφορίας (CABG) είτε βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής.

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε εξατομικευμένες λεπτομερείς διευκρινίσεις . Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να γίνει στο ιατρείο μας.

Σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία;