Λευκωσία, Κύπρος

Κλικ για οδηγίες

dr@nicosiacardiologypractice.cy

Κλικ για επικοινωνία

+357 22 255 210

Κινητό: +357 99 408 088

Πρόκειται για μια μη επεμβατική μέθοδο απεικόνισης με την χρήση αξονικής τομογραφίας, κατά την διάρκεια της οποίας απεικονίζονται όλες οι δομές της καρδιάς με λεπτομέρεια όπως επίσης και οι στεφανιαίες αρτηρίες και τα μεγάλα αγγεία του θώρακα και στην συνέχεια αναλύονται με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τι είναι;

Χρησιμοποιείται προηγμένης τεχνολογίας αξονική τομογραφία σε συνδυασμό με χορήγηση ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας για τη λήψη υψηλής ανάλυσης δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων. Κατά την ίδια εξέταση δίνεται η δυνατότητα να αποκλειστούν τρεις πολύ επικίνδυνες για την ζωή καταστάσεις όπως η θρόμβωση της στεφανιαίας αρτηρίας, η θρόμβωση της πνευμονικής αρτηρίας ή κλάδων τη και ο διαχωρισμός της θωρακικής αορτής.

Ο ασθενής πριν την εξέταση πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον 4 ώρες και οπωσδήποτε να αναφέρει τυχόν φαρμακευτικές ή τροφικές αλλεργίες. Στην περίπτωση ιστορικού αλλεργικής αντίδρασης σε ιωδιούχα σκιαγραφικά ο ασθενής δύναται να λάβει αντιαλλεργική προετοιμασία . Δεν απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η εξέταση ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα ενώ η συνολική παραμονή του εξεταζόμενου στο απεικονιστικό κέντρο είναι περίπου μισή ώρα.Σημαντικό κατά την διάρκεια της εξέτασης να παραμείνετε ξαπλωμένοι ακίνητοι για να μην δημιουργηθούν παράσιτα στην λήψη των εικόνων. Μπορεί να χρειαστεί να σας χορηγηθεί κάποιο φάρμακο για την επιβράδυνση του ρυθμού της καρδιάς σας.

Που χρησιμοποιείται;

  • Ανίχνευση στεφανιαίας νόσου σε συμπτωματικούς ασθενείς μετρίου κινδύνου για καρδιαγγειακό συμβάν χωρίς γνωστή καρδιακή νόσο.
  • Ανίχνευση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια πρόσφατης διάγνωσης.
  • Προ εγχειρητική αξιολόγηση για αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου πριν από μη-καρδιακή χειρουργική επέμβαση.
  • Ασθενείς με διφορούμενα αποτελέσματα σε άλλες λειτουργικές δοκιμασίες όπως η δοκιμασία κόπωσης ή η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία.
  • Αξιολόγηση της καρδιακής δομής και λειτουργίας σε συγγενείς καρδιακές παθήσεις.
  • Αξιολόγηση ενδοκαρδιακών και εξωκαρδιακών δομών όπως οι καρδιακοί όγκοι και οι όγκοι από το μεσοθωράκιο αντίστοιχα.
  • Ασθενείς με υποψία ανώμαλης έκφυσης των στεφανιαίων αγγείων.

Πιθανές επιπλοκές

Οι κυριότερες επιπλοκές κυρίως οφείλονται στην χρήση της σκιαγραφικής ουσίας:

  • Επιδείνωση ήδη υπάρχουσας νεφρικής ανεπάρκειας
  • Εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε εξατομικευμένες λεπτομερείς διευκρινίσεις. Αυτή η υπηρεσία δεν πραγματοποιείται στον ιατρείο μας αλλά σε πιστοποιημένα απεικονιστικά κέντρα.